Thursday, 5 April 2012


Tid:
Visning:
Mer info: 070-324 1032 (Sven), 070-694 2001 (Elsie-Maj) eller 0660-142 00 (Auktionsverket).

Vi återkommer så fort vi kan med datum för alla våra kommande auktioner 
                                         

No comments:

Post a Comment